پایگاه تخصصی دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) تهران

هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران - 13 تا 15 اردیبهشت ۹۱ - اصفهان

برگزار کنندگان: فدراسیون پزشکی ورزشی ایران، هیئت پزشکی ورزشی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه آزاد خوراسگان
 زمان برگزاری: ۱۳ الی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
ارسال خلاصه مقالات: ۱۵/۱۱/۱۳۹۰
مکان برگزاری: اصفهان

سایت همایش 

هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران - 13 تا 15 اردیبهشت ۹۱ - اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ساعت 11:43  توسط نویسنده: امید نادمی  |